EN | MT
EN | MT
Sunny
29° - RealFeel 27°
Il-Kummissarju tal-Pulizija jħarrek kuntistabbli minkejja li m’hemmx provi   |  Konferma li kien gwardjan lokali li aggredixxa lill-pulizija tqila   |  Trabi ġodda u oħrajn fil-ġuf jiltaqgħu fis-Santwarju Ta’ Pinu   |  In-Nazzjonijiet Magħquda tittama li f'24 siegħa tibda twassal għajnuna umanitarja f'partijiet iżolati tas-Sirja   |  

ON AIR

Rużarju

05:10 AM - 05:30 AM

Call us on 21246714/5   SMS  50612103

COMING UP

Innu ta' Filgħodu / Talba / Ħsieb Għalik

05:30 AM - 05:35 AM

Qaddis tal-Jum / Qari mill-Bibbja / Ave Maria

05:35 AM - 06:00 AM

BBC News

06:00 AM - 06:05 AM

[Post({'hide_author': False, '_body': {u'mt': u'<ul class="nebula-layout-root row-fluid" style="opacity: 1;"><li data-nebula-type="text" nebula-model="summery"><div class="nebula-fragment cke_show_borders" id="581b728e-2541-e772-a93b-19069323d1ec">\r\n\r\n\r\n</div></li><li data-nebula-type="embed" data-nebula-uploader="false" data-nebula-selector="false"><div class="nebula-fragment" id="5668c158-3b95-8d37-c806-bd6d69dd1f13"><div style="text-align:center;" class=""><embed src="http://d15mj6e6qmt1na.cloudfront.net/cdn/embed_player.swf?autostart=play&amp;imgURL=&amp;link_color=%233b5998&amp;mp3Author=RTK+RADIO&amp;mp3Duration=1631560.0&amp;mp3LinkURL=https%3A%2F%2Faudioboom.com%2Fboos%2F4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3&amp;mp3Time=02.30pm+20+Jan+2016&amp;mp3Title=Grajja+ta+Zewgt+Ibliet+Prg11+20Jan2016.mp3&amp;mp3URL=https%3A%2F%2Faudioboom.com%2Fboos%2F4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3.mp3%3Fsource%3Dfacebook%26stitched%3D1&amp;no_social=1&amp;waveimgURL=https%3A%2F%2Fd15mj6e6qmt1na.cloudfront.net%2Fi%2Fw%2F4353923" title="Adobe Flash Player" height="100%" width="100%"><!--<br /><h6><a href=\'https://audioboom.com/boos/4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3\'>Grajja ta Zewgt Ibliet Prg11 20Jan2016.mp3</a></h6><br /><p style=\'word-wrap:break-word;\'>An audioBoom by RTK RADIO</p>--></div></div></li></ul>', u'en': u'<ul class="nebula-layout-root row-fluid" style="opacity: 1;"><li data-nebula-type="text" nebula-model="summery"><div class="nebula-fragment cke_show_borders" id="581b728e-2541-e772-a93b-19069323d1ec">\r\n\r\n\r\n</div></li><li data-nebula-type="embed" data-nebula-uploader="false" data-nebula-selector="false"><div class="nebula-fragment" id="5668c158-3b95-8d37-c806-bd6d69dd1f13"><div style="text-align:center;" class=""><embed src="http://d15mj6e6qmt1na.cloudfront.net/cdn/embed_player.swf?autostart=play&amp;imgURL=&amp;link_color=%233b5998&amp;mp3Author=RTK+RADIO&amp;mp3Duration=1631560.0&amp;mp3LinkURL=https%3A%2F%2Faudioboom.com%2Fboos%2F4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3&amp;mp3Time=02.30pm+20+Jan+2016&amp;mp3Title=Grajja+ta+Zewgt+Ibliet+Prg11+20Jan2016.mp3&amp;mp3URL=https%3A%2F%2Faudioboom.com%2Fboos%2F4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3.mp3%3Fsource%3Dfacebook%26stitched%3D1&amp;no_social=1&amp;waveimgURL=https%3A%2F%2Fd15mj6e6qmt1na.cloudfront.net%2Fi%2Fw%2F4353923" title="Adobe Flash Player" height="100%" width="100%"><!--<br /><h6><a href=\'https://audioboom.com/boos/4083330-grajja-ta-zewgt-ibliet-prg11-20jan2016-mp3\'>Grajja ta Zewgt Ibliet Prg11 20Jan2016.mp3</a></h6><br /><p style=\'word-wrap:break-word;\'>An audioBoom by RTK RADIO</p>--></div></div></li></ul>'}, 'site_id': 4L, 'author_name': None, 'latlong': None, 'data_type_id': 2L, 'keywords': None, '_summery': {u'mt': u''}, 'is_draft': False, 'lon': None, 'id': 55548L, 'modified_by_id': 23L, 'story_date': None, 'views': None, 'published': True, 'original_id': None, 'lat': None, 'pub_date': datetime.datetime(2016, 1, 21, 10, 56), '_title': {u'mt': u"\u0120rajja ta' \u017bew\u0121t Ibliet - 20/01/2016"}, 'created_at': datetime.datetime(2016, 1, 21, 10, 56, 9), 'modified_at': datetime.datetime(2016, 1, 21, 13, 51, 57), 'schedule_id': None, '_slug': {u'mt': u'grajja-ta-zewgt-ibliet---20012016'}, 'created_by_id': 26L, 'category_id': None, 'order': None})]
Preferred Charity

Card Type
Card Holder Name
Card Number

Card Expiry Date
/
CCV Code                      Donation

[<neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e90ca10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e90cd10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e90c390>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e90c3d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f8268d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826a90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826c10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826fd0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826650>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f8267d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826250>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826490>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826b10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826890>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826810>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f826690>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567610>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567d50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567e50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567ad0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567050>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f567fd0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd750>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd990>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd090>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd610>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfda90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfdd50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfdc50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd3d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd050>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd510>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd350>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfdd90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dcfd8d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c16d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1b90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1390>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1e90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1cd0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c18d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1e10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1910>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4f3c1610>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcfa90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcff10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcf6d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcfc10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcf7d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4dbcfd90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e5c4bd0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e36e410>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e36ee90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e131f10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e131450>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e1318d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e131690>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df58e50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df58d10>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df58d50>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df58590>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df58b90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4df587d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded76d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded7910>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded7390>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded7490>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded72d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4ded7250>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e34be90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e34b210>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e34b4d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e34b250>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e65c690>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e65c650>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e65c6d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e592110>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e592650>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e592450>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e592490>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e5921d0>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e549250>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e84af90>, <neuronbookings.models.Event object at 0x7f3b4e84a850>]

RECIPE OF THE DAY

Krema bil-Mandolina u l-Ġeli